Taybah

Taybah
Ilmu Itu Cahaya...

Wednesday, February 17, 2010

Nasib Penduduk Kampung Baru Ditentukan Secara Majoriti?

Kampung Baru, Kuala Lumpur tergolong di dalam kawasan Tanah Rezab Melayu, merupakan satu-satunya kawasan penempatan dan perniagaan yang dimiliki oleh orang Melayu secara keseluruhannya di Kuala Lumpur. Melihat kepada kehendak pembangunan, sememangnya kawasan terbabit mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk dibangunkan. Di tambah dengan kedudukannya yang sangat strategik.

Akhbar Sinar Harian, 17 Februari melaporkan kenyataan Raja Nong Chik selaku Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar mengenai peruntukan undang-undang yang akan digunakan bagi membolehkan kerajaan melaksanakan cadangan pembangunan semula kawasan tersebut.

Beberapa isu pokok perlu diperhatikan oleh kerajaan dalam isu ini. Pertamanya ialah, Kampung Baru sebagai kawasan penempatan orang-orang Melayu. Nasib dan kebajikan penduduk di kawasan terbabit sewajarnya menjadi keutamaan bagi kerajaan dalam melaksanakan sebarang bentuk pelan pembangunan di kawasan terbabit.

Keduanya, selain daripada menjadi kawasan penempatan, Kampun Baru sudah terkenal sebagai pusat perniagaan dan tumpuan usahawan orang-orang Melayu yang sudah sekian lama menghuni di kawasan terbabit. Bermakna, Kerajaan bukan sahaja berdean dengan masalah penempatan, bahkan masalah mata pencarian penduduk di kawasan terbabit. Siapa yang tidak kenal dengan "Nasi Lemak Antarabangsa" yang mula bertapak di Kampung Baru. Selain restoran-restoran yang terkenal, terdapat pelbagai perkhidmatan lain seperti rumah tumpangan, hotel, pusat rawatan Islam dan pelbagai bentuk perniagaan milikan Melayu di kawasan terbabit yang perlu ditangani secara serius dan berkesan oleh Kerajaan.

Implikasi perancangan pembangunan ini bukan sekadar Melayu dan Bumiputera, bahkan ia melibatkan keseluruhan perancangan pembangunan yang selama ini diaturkan oleh Kerajaan. Rekod buruk kerajaan dalam mengatasi masalah penempatan amat meragukan, apalagi dalam hal yang melibatkan kesan jangka panjang terhadap status ekonomi penduduk terbabit.

Justeru Kerajaan perlu bertanggungjawab dalam perkara ini dan melaksanakan apa yang mereka canang dalam slogan "1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan". Kemahiran urustadbir yang baik adalah perlu dalam mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pengurusan kerajaan.

No comments:

Antara Yang Menarik