Taybah

Taybah
Ilmu Itu Cahaya...

Sunday, January 29, 2012

Mengurus Persepsi

Persepsi merupakan pendapat masyarakat umum mengenai sesuatu perkara. Persepsi terbentuk melalui interaksi, pengamatan dan proses penyampaian maklumat yang berlaku dalam masyarakat. Persepsi semakin mudah dibentuk disebabkan oleh perkembangan teknologi maklumat yang berlaku dengan pesatnya. Maklumat-maklumat yang diterima akan diproses dan membentuk persepsi individu yang menerima maklumat tersebut. 

Pengurusan yang pertama dan utama yang perlu dilakukan untuk  menguruskan sesebuah organisasi atau kumpulan manusia ialah pengurusan persepsi. Menguruskan tanggapan dan pendapat umum mengenai sesuatu perkara akan membantu melicinkan proses interaksi yang seterusnya.
Seorang pengurus dan pemimpin yang baik, perlu memberikan "First Impression" yang baik dengan individu yang berada di bawah tanggungannya. First impression ini adalah contoh persepsi yang selalu berlaku. 

Walaupun persepsi bukanlah kenyataan yang sebenar, ianya mampu mencorak dan mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang. Maka uruskanlah persepsi anda dan mereka yang berada di sekeliling supaya persepsi yang dibentuk ialah persepsi yang sihat dan benar.

Ubah Sekarang, Selamatkan Malaysia! (Apa kaitannya?)


1 comment:

Daddy Zuki said...

susah gak nak mengurus persepsi terhadap seseorang ni kan?

jemput ke blog sy plak bila u free. thanks..

Antara Yang Menarik