Taybah

Taybah
Ilmu Itu Cahaya...

Friday, April 4, 2008

jual diri

manusia dcipta oleh Allah S.W.T. dengan sebaik-baik kejadian.

dikurniakan akal dan pelbagai kelebihan sehingga diberikan ruang untuk memilih hampir segenap aspek dalam kehidupan.

dari proses memilih makanan sehinggalah memilih pasanagan, manusia punya hak dan kebebasan untuk memilih.

disebut dalam wahyu, "maka diilhamkan kepadanya jalan fujur da jalan taqwa".

manusia berhak memilih cara hidup yang mereka suka, setiap tingkah laku manusia adalah pilihan dan keputusan yang mereka tentukan sendiri.

walaupun pada hakikatnya, manusia adalah ciptaan Allah S.W.T., disebut dalam Al-Quran, "jika kami berkehendak, kami boleh jadikan manusia ini umat yang bersatu"

membawa maksud manusia sebenarnya tertakluk kepada ketentuan Allah, jika Dia berkehendak Dia boleh menjadikan semua manusia beriman, bertaqwa, dan beramal soleh.

namun, apakah hikmah disebalik "ruang kebebasan memilih" yang diberikan Allah kepada manusia ini??

Kenapa Allah Ta'ala menyebut tentang peristiwa ketika di alam roh mengenai dialog, "Apakah aku(ALLAH) Tuhanmu?, Mereka(manusia) menjawab, Benar, bahkan kami bersaksi. Supaya kamu pada hari kiamat (tidak berdalih) sesunguhnya kami telah melakukan perkara(pengakuan) ini dengan lalai."

bahawa sesungguhnya Allah juga mengingat dan memberikan tawaran yang lumayan kepada Manusia, bahawa Allah menyebut, "Sesungguhnya Allah membeli dari kalangan orang yang beriman, harta dan jiwa mereka dengan (bayaran) bagi mereka syurga"

dan firmanNya, "adakah kamu ingin aku khabarkan kepada kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? (iaitulah) Kamu beriman kepada Allah dan RasulNya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu"

justeru saban kali kita diingatkan oleh peristiwa yang berlaku di sekitar kita bahawa kita sebenarnya diberi ruang dan pilihan oleh Allah sama ada ingin berkelakuan baik atau sebaliknya, mahu bersyukur atau kufur, mahu ingat atau lupa.

namun kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah akan setiap daripada perbuatan kita kerana kita telah berjanji dan bersaksi akan Keesaan dan kekuasaan Allah, dan kita juga sering diperingatkan akan hal ini.

No comments:

Antara Yang Menarik