Taybah

Taybah
Ilmu Itu Cahaya...

Tuesday, August 11, 2009

Pembentukan Masyarakat Terpelajar

Masyarakat menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga merujuk kepada kumpulan manusia yang hidup bersama (di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu). Terpelajar pula merujuk kepada telah mendapat pelajaran,berpelajaran tinggi, berpendidikan tinggi, kaum atau golongan orang cerdik pandai.

Secara ringkasnya, Pembentukan Masyarakat Terpelajar merujuk kepada suatu usaha menyusun perkembangan golongan manusia yang terpelajar dan berilmu. Dalam konteks artikel ini, merujuk kepada warga kampus secara keseluruhannya. Bermula daripada golongan penuntut, pentadbir, kakitangan akademik dan lain-lain.

Penubuhan UKM tertakluk kepada misi ini, iaitu menjadikan seluruh warganya terpelajar. Terpelajar bermakna cerdik dan pintar, berilmu dan berpengetahuan seperti yang dinyatakan di atas.

Perkara ini menjadikan warga kampus lebih rasional, iaitu bertindak mengikut hujah dan alasan yang munasabah. Ringkasnya, menjadikan ilmu sebagai landasan tindakan dan perlakuan semua warga kampus. Lawan kepada situasi ini ialah tindakan yang tidak rasional, dengan kata lain menjadikan emosi dan intuisi sebagai panduan tindakan.

Situasi ini akan menyebabkan tiada ruang untuk perbahasan yang sihat di kalangan anggota. Perbezaan pendapat akan menjadi punca perbalahan dan permusuhan. Fahaman asabiah dan jahiliyyah adalah model terbaik kepada situasi seperti ini.

Ilmu perlu memimpin masyarakat, inilah teras kepada pembentukan masyarakat terpelajar. Ilmu akan menjadikan perbezaan pendapat sebagai ruang untuk penambahbaikan antara satu sama lain. Perbezaan akan menjadikan masyarakat menjadi lebih baik.
Justify Full
GMUKM dan ASPIRASI perlu memahami hakikat ini. Barulah ASPIRASI akan menyedari bahawa tindakan mereka menyekat suara mahasiswa hanya mendatangkan kerugian. Begitu juga segelintir pihak pentadbiran UKM yang kerap kali menjadikan perasaan dan emosi mereka sebagai pemandu tindakan mereka.

GMUKM akan terus memperjuangkan keintelektualan Mahasiswa. Mencanai keilmuan Mahasiswa supaya terbentuknya Masyarakat Terpelajar.

No comments:

Antara Yang Menarik