Taybah

Taybah
Ilmu Itu Cahaya...

Thursday, November 6, 2008

Sokongan kepada TSB-Aspirasi-Umno-BN??
Jawapan yang paling tepat untuk soalan di atas bagi saya, Tak Pasti.

Adakah boleh kita sokong ASPIRASI @ TSB @ UMNO @ BN?-Tak Tentu.

Bagi saya, kebenaran kepada jawapan di atas terletak kepada penilaian masing-masing. Saya kelompokkan isu di atas di dalam golongan "kaca permata". Gagasan pemikiran yang ingin saya bawakan buat renungan diri saya dan juga teman-teman semua.

Namun saya mencadangkan beberapa perkara yang perlu diteliti dan diambil kira oleh semua, baik sebagai Mahasiswa, Rakyat, mahupun pemimpin di pelbagai peringkat dan lapisan masyarakat.

Gagasan saya yang pertama, ialah berkenaan tujuan dan matlamat hidup kita sebagai manusia. Saya yakin dan saya amat pasti, tidak ada mana-mana agama yang meletakkan kejahatan, kezaliman dan penganiayaan sebagai tujuan dan cara hidup. Apalagi Islam, yang menganjurkan umatnya agar sentiasa dalam keadaan bertaqwa(sentiasa menjaga diri untuk melakukan perkara yang ma'ruf(baik) dan mengelak dari melakukan kejahatan).

Malah matlamat untuk menghambakan diri kepada Allah yang dianjurkan oleh Islam juga bertujuan menyelamatkan manusia daripada kezaliman dan kejahatan.

Gagasan saya yang kedua, Pemimpin. Saya rasa, setiap daripada kita akan bersetuju bahawa pemimpin menggalas tugas untuk memimpin. Melaksanakan amanah yang telah diberi sama ada menjadi pemimpin melalui jalan lantikan ataupun pilihanraya, semuanya tertakluk kepada "kerja" yang perlu dilakukan bagi membalas keyakinan yang telah diberikan. Dalam perihal pemimpin ini juga, saya yakin kita bukan sahaja melihat dari segi kelakuan seseorang pemimpin, malah perkara yang terlebih dahulu perlu kita lihat adalah ketika proses pemilihan pemimpin itu sendiri.

Aspek dan ciri-ciri yang melayakkan seseorang itu mengetuai sesebuah organisasi mestilah ditentukan terlebih dahulu oleh orang yang melantik atau mengundinya dalam pilihanraya. Tidak wajar sama sekali, kita membiarkan sahaja seseorang itu dilantik menjadi pemimpin sedangkan ciri-ciri dan sifatnya sebagai pemimpin diragui. Saya pertegaskan sekali lagi, tidak kira pemimpin itu dilantik atau dipilih melalui pilihanraya, pemimpin itu mesti memiliki ciri-ciri yang melayakkan dia diberikan jawatan itu.

Gagasan yang ketiga,
soal hak asasi manusia. Barat menyebut bahawa, setiap manusia ada hak dalam masyarakat untuk memberi dan menerima. Mereka juga mengatakan bahawa dalam soal hak asasi manusia ini, tiada ruang untuk sebarang kezaliman melainkan diadili, tiada tempat untuk kesalahan melainkan diperbetulkan, dan tiada ruang untuk kebodohan melainkan diajari. Islam turut menggariskan bahawa setiap manusia memikul tanggungjawab(bagi saya tanggungjawab ini adalah hak). Islam menyusun keutamaan tanggungjawab kepada 5 perkara, Agama, nyawa, akal, maruah, dan harta. Tanggungjawab atau hak untuk mendapatkan tempat di dalam masyarakat perlu diberi secara adil dengan kata lain, tiada siapa yang layak merampas atau menafikan hak dan tanggungjawab mana-mana pihak atau individu.

"tiada ruang untuk sebarang kezaliman melainkan diadili, tiada tempat untuk kesalahan melainkan diperbetulkan, dan tiada ruang untuk kebodohan melainkan diajari"

Masih terdapat beberapa perkara yang saya rasakan penting, namun saya sudahkan dulu untuk 3 gagasan yang utama ini. Sama ada BN @ TSB @ Aspirasi mahupun IPU @ GMUKM @ PAS @ PR sekalipun, layak untuk memimpin terletak kepada 3 kondisi di atas. Sejauh mana ciri-ciri di atas dipenuhi dalam proses kepemimpinan yang ada di negara kita?

1. Sudahkah kita jelas dengan matlamat masing-masing?
2. Apakah mereka dan kita faham apa yang diperjuangkan?
3. Adakah mereka benar-benar memperjuangkan matlamat yang mereka uar-uarkan?
4. Kebaikan atau kejahatan yang mereka bawakan?
5. Kebaikan atau kejahatan yang mereka lakukan?
6. Sejahterakah kita bersama mereka?
7. Bagaimana pula mereka dipilih?
8. Adakah hak kita mereka penuhi?
9. Bagaimana pula dengan tanggungjawab kita sebagai manusia, adakah kita diberi peluang untuk menunaikannya?

Jika kita teliti, hakikatnya semua 9 soalan di atas wajib kita jelaskan terhadap diri kita terlebih dahulu. Saya tidak maksudkan inilah satu-satunya, bahkan inilah salah satunya keperluan yang perlu ada pada kita sebagai manusia yang mampu berfikir dan menilai. Soal tanggungjawab kita sebagai manusia, apalagi sebagai seorang muslim, yang dipertanggungjawabkan untuk menyeru yang baik dan mencegah kejahatan, perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan perlu memberrespon dan tindak balas sekiranya tanggungjawab ini dihalang oleh mana-mana pihak. Mengajak manusia seluruhnya kepada sistem hidup yang terbaik, Islam Is The Way Of Life!

No comments:

Antara Yang Menarik