Taybah

Taybah
Ilmu Itu Cahaya...

Tuesday, April 28, 2009

The Art of Soluble...Politik merupakan suatu seni. Seni politik menurut barat adalah seni serba mungkin. Iaitu, memungkinkan segala sesuatu untuk mencapai sesuatu. Jika difahami, pelbagai kaedah boleh digunakan termasuklah membunuh, menipu, propaganda media, penyamaran, rasuah dan sebagainya.

Politik menurut fahaman ini, akan membolehkan seseorang itu berbuat apa sahaja demi keuntungan peribadi mahupun kepentingan diri dan kroni. Sanggup menipu untuk menjaga nama, sentiasa berhelah untuk memelihara kedudukan pangkat, sanggup mengkhianat asal mendapat keuntungan. Walaupun terpaksa melanggar hukum-hukum agama, semua itu baginya tidaklah sepenting matlamat yang ingin dicapai.

Namun begitu, tujuan berpolitik menurut Islam bukanlah untuk mencapai sesuatu, tetapi menyelesaikan sesuatu. Segala masalah yang berlaku, halangan dan cabaran untuk menyebarkan Islam diselesaikan melalui seni berpolitik. Sebab itu, ianya dipanggil sebagai "the art of soluble", seni menyelesaikan masalah.

Penyelesaian melalui seni politik ini pula, bukanlah berdasarkan andaian dan pemahaman oleh individu. Sebaliknya, ianya mestilah didasari dua panduan utama iaitu, Al-Quran dan As-Sunnah. Tiada jalan penyelesaian terbaik melainkan jalan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia.

Menyedari hakikat ini, sebenarnya tidak bermaksud untuk membataskan pergerakan umat dalam merangka strategi untuk mencapai kemenangan dan pembukaan. Sebaliknya, sebagai satu tuntutan untuk meningkatkan kreativiti, imaginasi, dan produktiviti bagi mencari jalan keluar kepada permasalahan utama umat dunia, iaitu kembali kepada Tuhannya.

Berpolitik untuk mencari penyelesaian bermaksud, mencipta formula untuk menyelesaikan masalah seterusnya menjadikan formula itu diterima oleh semua, dan akhirnya dilaksanakan. Matlamat utama dalam menyelesaikan masalah umat, adalah mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Keadilan, kedamaian, kesejahteraan, perpaduan, kemajuan dan kekayaan adalah natijah kepada usaha berpolitik dengan politik Islam. Tiada semangat perkauman, kepartian, kebangsaan, kebangsawanan, mahupun apa sahaja prejudis dan penindasan sesama manusia.

Mendapatkan hak memerintah, kekuasaan, dan pangkat bukan untuk kepentingan sesebuah institusi ataupun individu, sebaliknya berusaha mendapatkan kekuasaan semata-mata untuk menyedarkan manusia akan hak dan tanggungjawab sebagai hamba dan wakil "kerajaan langit" di bumi.

Untuk itu, first thing fisrt, meletakkan kepentingan Tuhan, melebihi segala kepentingan yang ada. Kepentingan Tuhan, adalah kata kunci paling utama dalam pemikiran rasional. Menjadikan Rasul sebagai ikutan pula adalah kata kunci utama kepada segala bentuk pemikiran kritis dan kreatif. Mencontohi Baginda, bermakna meletakkan diri kita di dalam golongan manusia yang paling krtits, kreatif, bijaksana dan profesional.

No comments:

Antara Yang Menarik